ROLi e-infokiri nr 33

 
 

Harju-, Rapla- ja Läänemaa alustasid turismistrateegia koostamist

Tervist edendavate töökohtade infopäev Mammas 24. mail

Paika sai Raplamaa 2024. a laulu- ja tantsupeo kuupäev

- Roheseminar sündmuste korraldajatele on toimumas 30. mail

- Mini-ÄKK ehk KEAT 15! 

- Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt toimub 1. juunil

- Raplamaa parimate koolilõpetajate vastuvõtt on tulemas 15. juunil

 
 
 

Harju-, Rapla- ja Läänemaa alustasid turismistrateegia koostamist

Harju-, Rapla- ja Läänemaa maakondlike arendusorganisatsioonide otsusega loodi 2022. aastal ühine koostöömudel, määratleti geograafilised piirid ja nimetati regiooni juhtpartner. Koostööpiirkonna juhtpartneriks on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartneriteks on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid neid tooteid tarbida.

Loe edasi SIIT

 
 
 

Tervist edendavate töökohtade infopäev Mammas 24. mail

 
 
 

Tervist edendavad töökohad (TET) kohtuvad 24. mail Mamma ruumides. Raplamaal on paarkümmend tervist edendavat töökohta. Marelle Pihlak, Saarioinen Eesti personalijuht, on maakonna tervisenõukogu liige sellest aastast ja  TET võrgustiku koordinaator.

 
 

Oma kogemusi jagavad kohtumisel Saarioinen Eesti, Rapla politseijaoskond ja Kohila lasteaed Sipsik. Raplamaa omavalitsustest on tervist edendavad töökohad Kehtna Vallavalitsus  ja Rapla Vallavalitsus, liitumist ootavad Märjamaa, Kohila ja ka Raplamaa Omavalitsuste Liit- ikka selleks, et olla oma tegemistega eeskujuks kõikidele  teistele ettevõtetele ja asutustele.

 
 
 
 
 

Paika sai Raplamaa 2024. a laulu- ja tantsupeo kuupäev - 8. juuni

Raplamaa laulu ja tantsupidu kannab 2024. aastal nime "Rõõm elust endast" ning toimub traditsiooniliselt Raplas, Tammemäe lauluväljakul.  Eelmisel nädalal toimunud kunstilise toimkonna koosolekul otsustati ära ka peo toimumise kuupäev, milleks sai 8. juuni 2024. a. Suve jooksul peab kunstiline toimkond valima repertuaari ja varasügisel kuulutatakse välja kollektiivide registreerumine. Koorilauljatega toimetab Thea Paluoja, tantsude üldjuht on Anne Paluoja, saatebändi paneb kokku Vahur Soonberg ja  võimlejatega tegeleb Kadi Saks. Idee autorid Hele Israel ja Eline Villig palusid stsenaariumi kirjutada Anneliis Kõivul ja kutsusid peo kunstnikuks Hege Runneli. Peo projektijuhid on Anne Ummalas, Age Rebel ja Aga Tekku.

 
 
 

Roheseminar sündmuste korraldajatele on toimumas 30. mail

Alates 1.01.2024 ei tohi uue jäätmeseaduse järgi kasutada enam üritustel ühekordseid nõusid. Raplamaa valdade jäätmehoolduseeskirjad ütlevad, et avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse eest ürituse korraldaja. Kuidas sündmust korraldades siis ikkagi osalejaid toitlustada ja kuidas jäätmekorraldusega toime tulla? Selleks korraldame 30. mail Rapla Riigimajas seminari keskkonnahoidlikust sündmuskorraldusest. Kuulame eksperte ja arutleme sellel teemal. Oodatud on rahvamajade töötajad, spordivõistluste korraldajad, MTÜ-de esindajad, valdade kultuuri-, haridus-, noorsootöö- ja keskkonnaspetsialistid, kõik sündmuste korraldajad. Soovitav on seminarile kaasa kutsuda vabatahtlikke, kes on valmis olema üritustel nn rohesaadikuteks. Loe edasi SIIT

 
 
 

Mini-ÄKK ehk KEAT 15!

 

Raplamaal alustasime Kaitse end ja aita teist (KEAT)  koolituste ja laagritega kuuendatele klassidele 2008. aastal. Laagrid olid mitmed aastad 4-päevased, seejärel kolmesed, siis kahesed ja viimased aastad on olnud kohtumised ühepäevased.

 
 
 

Mini-ÄKK toimub 6.-7. juunil Laukataguse Puhkekeskuses. Sihtrühmaks on 6. klassid. Meeskonnas on 8 last – 4 poissi ja 4 tüdrukut. Registreerunud on 17 võistkonda maakonna 13-st koolist. Loe edasi SIIT

 
 
 

Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt toimub 1. juunil

Taas saab kokkuvõtteid teha õppeaasta jooksul toimunud olümpiaadidest ja õpilasvõistlustest ning toimumas on Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt 1. juunil Rapla Kultuurikeskuses. Tublisid olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel osalejaid on seekord 145, kes on kutsutud vastuvõtule koos juhendajaga. See arv on juba täitsa samaväärne pandeemiaeelsete aegadega.

 
 
 

Raplamaa parimate koolilõpetajate vastuvõtt on tulemas 15. juunil

Taas saab Raplamaa Omavalituste Liidu juhatuse esimees tunnustada Raplamaa tublisid koolilõpetajaid 15. juunil Rapla Kultuurikeskuses toimuval vastuvõtul. Vastvõtule on kutsutud kõik medaliga lõpetavad gümnasistid ja põhikooli kiitusega lõpetajad koos vanematega. Lõpetajad saavad spetsiaalse meene kingituseks. Kontsertosale järgneb mitteametlikum osa suupistete laua juures.

 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee