ROLi e-infokiri nr 22

 
 

- Kohaliku Omaalgatuse Programm

- 20. mail toimus üleriigiline ohutusõppus “RAPLA ÄKK” 

- 25. mail toimub konverents "30 aastat Rapla Kirikumuusika Festivali" 

- 28. mail toimub Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Jutud jõe ääres“ 

- Märka ja esita täiskasvanuhariduse (TÕN) tunnustamise konkursile 

- 31. mail toimub Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt 

- 4. juunil toimub Raplamaa memme-taadi pidu  

- 7. juunil toimub Raplamaa 14. KEAT ohutuslaager

- 15. juunil toimub Raplamaa parimate koolilõpetajate vastuvõtt

- Kriisideks valmisoleku plaan 

Võrumaa tuleb tutvuma Raplamaa hea praktikaga tervisedenduse teemal

 
 
 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm 

 
 

20. mail otsustas Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu toetada täies mahus või osaliselt 18 projektitaotlust, mis esitati Raplamaal Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta kevadvooru.

 

           Wäega Wärk Pärimusmaja (foto: Ulvi Blande) 

 
 

6 projekti sai toetuse meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ ja 12 – meetmest „Kogukonna areng“. 9 taotlust jäid rahapuudusel toetuseta. Täpsem info toetuse saajate kohta avaldatakse ROL veebilehel.  2022. aastaks eraldatud KOP toetuste kogusumma on 67 824 eurot, millest kevadvoorus jagatakse 40 700 eurot. KOP toetust taotletakse 2022 kevadvoorus kokku 71 977,88 euro ulatuses. 

https://rol.raplamaa.ee/programmid-ja-projektid/kohaliku-omaalgatuse-programm/kop-2022-kevadvoor/ 

 

Ohutusõppus Rapla ÄKK pakkus head praktikat üle Eesti

 
 

20. mail toimus Raplas üleriigiline ohutusõppus Rapla ÄKK, milles osalesid 9 maakonna võistkonnad. Raplamaale tulid  Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Lääne-Viru-, Viljandi-, Harju-, Hiiu- Järva- ja Läänemaa esindused. 

Raplamaal on sellist formaati, mis on analoogne „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) õppusega, praktiseeritud  haridustöötajatele kaks aastat.  Siseministeeriumi ettepanekul ja rahastusel tutvustati seda seekord  teistele maakondadele läbi eheda praktika, et  meetod leviks üle Eesti. Rapla ÄKK on võtnud eeskuju omakorda  Pärnumaalt, Kilingi-Nõmme Öö-Marult. Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaua oodatud Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Jutud jõe ääres“  toimub 28. mail

Raplamaa laulu ja tantsupidu kannab 2022. aastal nime "Jutud jõe ääres" ning toimub traditsiooniliselt Raplas, Tammemäe lauluväljakul 28. mail. Pidu algab kell 16.00 rongkäiguga, mis algab Hariduse tänavalt.

Raplamaa laulu ja tantsupeo idee autor, Sille Valinu, mõtestab oma ideekavandit järgmiselt:

„Viiv on ainult hetk. Me võime mõelda selle enesele nii pikaks, kui tahes. Me ei saa seda tagasi keerata, korrata, vaid võime loota ja soovida, et see tuleks uuesti, korduks taas. Aeg voolab edasi nagu jõgi - ootamata, seisatamata. Kui aga astuda jõele sammukese lähemale, võib jõe peegeldusest näha iseenda suureks kasvamise lugu. Rapla laululavast saab 2022. aasta peol nagu ajajõgi, mis voolab ja mis halastamatult seisma ei jää. See jõgi, millest jutustavad meie inimesed, kõige olulisemad - meie pere, meie lapsed, meie vanaemad, vanaisad, vanavanaemad-isad, sõbrad. Sinna aja jõkke on mahtunud palju – raskust, kangust, hellust, õrnust, armastust ja julgust. Peo keskmes on inimesed, kes ulatavad teineteisele ajavoolus käe ja on teineteisele toeks.“

Nii lauljad kui tantsijad on saanud teha ühisproove ja peonädalal toimuvad veel õhtuti väljakuproovid Tammemäel. Peost võtab osa ca 1900 lauljat-tantsijat-võimlejat-pillimeest. Et osalejad ei peaks tühja kõhtu kannatama, on appi tulnud Mamma oma seljanka ja pannkookidega ning supi aitavad  soojaks teha naiskodukaitsjad. Nii nagu Raplamaa laulu- ja tantspidudele kombeks, toimub seegi kord pidu ainult elava muusika saatel.

 
 
 
 
 

Märka ja esita täiskasvanuhariduse (TÕN) tunnustamise konkursile 

Loe kandidaatide esitamise kohta SIIT

 

Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt toimub 31. mail

Üle kahe aasta on taas toimumas Raplamaa koolide parimate ainetundjate vastuvõtt 31. mail Rapla Kultuurikeskuses. Tublisid olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel osalejaid on seekord 133, kes on kutsutud vastuvõtule koos juhendajaga. See arv on natuke väiksem kui pandeemiaeelsetel aegadel, sest osa olümpiaade tänavu ikkagi ka ei toimunud ja osavõtt on olnud samuti natuke väiksem.

 

4. juunil toimub Raplamaa memme-taadi pidu Kohilas

15.00 Laulu- ja tantsupidu

17.00 Anne Veski kontsert

Loe täpsemalt SIIT

 
 
 

Raplamaa 14. KEAT ohutuslaager

7. juunil toimub Laukataguse Puhkekeskuses 14. korda Kaitse end ja aita teist ohutuslaager, kus osalevad maakonna 15 kooli 6.- ja 7. klasside võistkonnad, kokku 23 võistkonda.

KEAT õppuse koostööpartnerid on   Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Ohvriabi, Eesti Punane Rist, Keskkonnaamet, Elektrilevi, vabatahtlikud päästjad ja mitmed teised vabatahtlikud noortega tegelejad.  Ohutusõppuse korraldavad Raplamaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Raplatervis. 

 
 
 
 
 

Raplamaa parimate koolilõpetajate vastuvõtt on tulemas 15. juunil

Taas saab Raplamaa Omavalituste Liidu juhatuse esimees tunnustada Raplamaa tublisid koolilõpetajaid 15. mail Rapla Kultuurikeskuses toimuval vastuvõtul. Vastvõtule on kutsutud kõik medaliga lõpetavad gümnasistid ja igast põhikoolist parim lõpetaja koos vanematega. Lõpetajad saavad spetsiaalse meene kingituseks. Kontsertosale järgneb mitteametlikum osa suupistete laua juures.

 
 
 

Kriisideks valmisoleku plaan

Rapla maakonna turvalisuse nõukogu on koostanud kogukondadele kriisideks valmisoleku  plaani, mille abil saavad kortermajad, külad ja ka laiemad kogukonnad, kes hoiavad kokku ja koostööd teevad, oma ressursid kaardistada. Võimalus on esitada ka omavalitsusele kriisideks valmisoleku projekt hea praktika auhinna pälvimiseks. Auhinnafondi summa on 1000 eurot. Täpsem info jõuab elanikeni juuni alguses läbi valla ajalehtede ja kodulehtede.

Info:Ülle Laasner, ylle.laasner@raplamaa.ee, 5284090 

 
 
 

Võrumaa tuleb tutvuma Raplamaa hea praktikaga tervisedenduse teemal

25. mail väisavad Raplamaa Võru maakonna kolleegid, et tutvuda Raplamaa kauaaegse tervise- ja turvalisuse valdkondliku tegevusega. Eriti huvitab neid kohaliku omavalitsuse tegevus rahva tervise edendamisel. Külalisdelegatsioon koosneb nii omavalitsuste kui Võrumaa Arenduskeskuse töötajatest. Külalised tutvuvad Rapla Riigimaja, Vesiroosi tervisepargi ning Märjamaa uues spordihoonega. Raplamaad tutvustab Silvi Ojamuru,sisulisest tööst teevad ülevaate Allar Haljasorg, Ülle Laasner, Anabell Kinkar ja Artur Ojasalu. Rapla Vesiroosi Kooli kui maakonna vanima tervist edendava kooli tegemisi tutvustavad Pilvi Pregel ja Jaan Reimund.

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee