ROLi e-infokiri nr 14

 
 

Kris Oliver Maiberg on Raplamaa spordiakadeemia juht 

- Avalikud eelregistreerimiseta vaktsineerimise võimalused Raplamaal augustis

- Kohaliku Omaalgatuse Programm avaneb 1. septembril

Raplamaa Omavalitsustöötaja 2021 tunnustamine

- Raplamaa Kaunis Kodu 2021 

- Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta maakondlik toetusvoor 

- Läheb lahti maakonna hariduslike erivajadustega (HEV) laste hariduskorralduse uuring 

Rapla maakonna kriisikomisjoni tööst

 
 
 

Kris Oliver Maiberg on Raplamaa spordiakadeemia juht 

Esmaspäeval, 16. augustil alustas tööd spordiakadeemia koordinaatoriks palgatud Kris Oliver Maiberg (24). Läbi ja lõhki spordiinimesena on ta spordiakadeemia idee suur fänn ja mõistab selle vajalikkust noortespordi arendamisel. Spordiakadeemia pakub noortele sportlastele võimaluse siduda tippsport ja õppimine. Kris on ise proovinud tippu jõuda tennises ning töötanud treenerina, seega on kooli ja treenimise ühendamise mured ja võimalused talle tuttavad nii õpilase kui ka spordiklubi vaatevinklist.

 
 

Ees ootab suur töö, millel on ambitsioonikas eesmärk – luua ja lükata käima Raplamaa spordiakadeemia. Noorel mehel on selleks olemas nii teadmisi kui kogemusi. Nii näiteks aitas ta kaasa Tabasalu tennisekooli loomisele ning selle kohta ütles ta, et see kogemus ei aita tal uues rollis mitte ainult toime tulla vaid teha seda edukalt. Loe edasi SIIT

 
 
 
 

Avalikud eelregistreerimiseta vaktsineerimise võimalused Raplamaal augustis

Vaktsineerimised Maakonna erinevates kohtades saab vaktsineerida eelregistreerimiseta!

23.08.   Märjamaa Rahvamaja kell 10-15, Raplamaa Haigla (Moderna)
23.08.   Keava raamatukogu kell 10.30-12.30, PERHI vaktsineerimise kiirabi (Pfizer)
23.08.   Lelle raamatukogu kell 13.30-16.00, PERHI vaktsineerimise kiirabi (Pfizer)
25.08.   Kehtna Vallavalitsuse Järvakandi teenuspunkt kell 16-19, Raplamaa Haigla (Modena)
28.08.   Rapla Kultuurikeskus kell 12-16, Raplamaa Haigla (Moderna)
29.08.   Rapla Kultuurikeskus  kell 12-16, Raplamaa Haigla (Moderna)
30.08.   Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool kell 10.30-12.30, PERHI vaktsineerimise kiirabi (Pfizer)
30.08.   Kivi-Vigala Rahvamaja kell 13.30-16.00, PERHI vaktsineerimise kiirabi (Pfizer)

Loe edasi SIIT

 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm avaneb 1. septembril

 
 
 

1. septembril avaneb Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvoor. Sügisvoorus on seekord jagada toetusi kokku 26600 euro ulatuses. Taotlusi saab Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas esitada kuni 1. oktoobrini. Täpsem teave ilmub lähipäevil nii Raplamaa Omavalitsuste Liidu kui ka Sihtasutuse RAEK veebilehtedel.

 
 
 

Raplamaa Omavalitsustöötaja 2021 tunnustamine

Raplamaal tähistatakse IV Omavalitsuspäeva 1. oktoobril 2021, kus antakse üle ka Raplamaa Omavalitsustöötaja 2021 tiitlid ja Raplamaa hõbedased rinnamärgid. Raplamaa omavalitsustöötaja 2021 austav tiitel omistatakse Raplamaa iga omavalitsusüksuse ühele ametnikule või töötajale, kes on andnud olulise panuse omavalitsuse edendamisse ja/või mõjutanud oluliselt kohalikku arengut. Loe edasi SIIT

 
 
 

Raplamaa Kaunis Kodu 2021 

President Konstantin Pätsi 1936. a algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. a taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ jätkub ka 2021 aastal.  Raplamaa osaleb kaunite kodude ja eriobjektide üleriigilisel konkursil. Tegevuse eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit. 2021. a selgusid kolm enim hääli saanud kodu:

- Otsakodu Vilivere külas Kohila vallas. Kodu omanikud Helle Asik ja Kai Leuska

- Välja talu Põrsaku külas Kehtna vallas. Kodu omanikud Anne ja Arne Ojasalu

- Täissalu maja Lellapere Nurme külas Kehtna vallas. Kodu omanikud Aleksandra ja Tanel Samuel. Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 
 
 

Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta maakondlik toetusvoor

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

• suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;
• vähendavad riskikäitumist;
• arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid. Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 

Läheb lahti maakonna hariduslike erivajadustega (HEV) laste hariduskorralduse uuring

 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit käivitab 1. septembrist maakonnas Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks“. Uuringu jaoks on antud toetust 24304 eurot, millel ROL lisab omalt poolt veel 5000 eurot.

 
 
 

Leping uuringu läbiviimiseks sõlmitakse Cumulus Consulting OÜ-ga. Uuringu valmimise ajaks on lepingus märgitud 2022. aasta oktoobri lõpp, kuid tõenäoliselt on tulemused käes juba suvel. Projekti käigus viiakse läbi HEV laste õppekorralduse ja selle arengusuundade analüüs ning töötatakse välja Raplamaale sobiv HEV laste õppekorralduse ja teenuste pakkumise mudel. Töösse kaasatakse riigiametid, omavalitsused, haridusasutused ja teised teemasse puutuvad osapooled.

 
 
 

Rapla maakonna kriisikomisjoni tööst

 

18. augustil toimus korraline Rapla maakonna kriisikomisjon. ROLi juhatuse otsusega on  kriisikomisjoni juhi koht roteeruv. Alates septembrist 2020 kuni augustini 2021 juhtis kriisikomisjoni Märjamaa vallavanem Meelis Välis, kes tegi ka kokkuvõtte kriiskomisjoni tööst antud perioodil. Alates septembrist juhib kriisikomisjoni Kohila vallavanem Uku Torjus. 

Seekordsel komisjoni koosolekul arutleti põhiliselt vaktsineerimise teemadel. Sõna võtsid Terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas, Raplamaa Haigla juhataja Pille Mukk, Raplamaa vaktsineerimise koordinaator Ülle Laasner, Politsei- ja Piirivalveameti Rapla politseijaoskonna juht Politseikolonelleitnant Janno Ruus ja valdade esindajad. Koostöös maakonnalehega „Raplamaa Sõnumid“ ilmus 13. augustil koroona erileht. Sama info ilmub ka valdade lehtedes. Selgitusi jagatakse ka TRE raadio kaudu.

Hakatakse tegema kohapealseid vaktsineerimisi, info on saadaval vallavalitsustes ja valdade veebilehtedel. Komisjonis rõhutati, et praegu on fookuses laste vaktsineerimine. Tähtis on teavitada lapsevanemaid, kuidas vaktsiin lastele mõjub. Üle Eesti on kõige kõrgem hõlmatus kõrgkoolides, kõige madalam lasteaedades ja huvikoolides.

Muudest teemadest teavitas Päästeameti Rapla päästepiirkonna juht Tanel Vahter, et 16. septembril toimub Lääne päästekeskuses (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa) suur üleujutusõppus, kuhu on kaasatud ka antud piirkondade kohalikud omavalitsused. Teemadeks on tormituul, läbimatud teed ja elektrikatkestused.

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee