ROLi e-infokiri nr 32

 
 

- Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede (MATA)

- Kohaliku Omaalgatuse Programm

- Mai algul külastavad Raplamaad Raseiniai haridusjuhid

- Tõenduspõhine ennetus – kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju

Koolitoidu nõustamise ringkäigud maakonna koolides

- Konkursi aasta õpetaja 2023 kandidaadid on esitatud

- XIII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigu Raplamaa kolonni sildid maalivad maakonna koolide lapsed kunstiõpetajate juhendamisel

- Raplamaa Parimad Ettevõtted 2022

- Raplamaa Kaunis kodu 2023 

 
 
 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026

Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt koos maakonna kõigi omavalitsuste, Sihtasutuse RAEK ja Raplamaa Partnerluskoguga kokku pandud Raplamaa arengustrateegia 2035+ uus versioon ja selle elluviimise tegevuskava aastateks 2023-2026 said teisel lugemisel märtsikuus heakskiidu maakonna kõigis kohalikes volikogudes.

Volikogude koormuse vähendamiseks ja menetlusaegade lühendamiseks otsustasid volikogud ka, et uue strateegia elluviimiseks koostatavad edasised tegevuskavad kinnitab ROL täiskogu.

Strateegia ja tegevuskava hakkasid kehtima alates 1. aprillist 2023 ning need on nähtavad ROL kodulehel.

 
 
 
 
 

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede (MATA)

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeetmest (MATA) 2023. aastal Raplamaal tuge saavate projektide nimekiri sai 19. aprillil Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) poolt heakskiidu. Sel aastal läheb MATA toetus 350 000 eurot Valtu Spordimaja kompleksi arendamiseks.

Valtu Spordimaja OÜ-l on nüüd aega hiljemalt 19. oktoobrini esitada RTK-le lõplik projektitaotlus koos kõigi vajalike lisadokumentidega.

 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) 2023 kevadvooru sai esitada taotlusi 3. aprillini. Selleks ajaks laekus kokku 35 taotlust, neist 16 investeeringute meetmesse ja 19 kogukondade arendamise meetmesse. Kokku on taotletud toetusi summas 84 870.20 eurot. Hindamisele läheb 29 taotlust.

Raplamaale selleks aastaks eraldatud 66 139 eurosest toetussummast otsustas Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu 24. märtsil kevadvoorus välja jagada 39 680 eurot (60%). Aktiivse taotlemise tõttu saavad toetusele loota kahjuks vaid vähem kui pooled.

KOP taotluste hindamiskomisjon on alustanud oma tööd ja komisjoni koosolek, kus toetatavate projektide nimekiri kokku pannakse leiab aset 17. mail. Seejärel kinnitab ROL juhatus nimekirja oma otsusega.

 
 
 

Mai algul külastavad Raplamaad Raseiniai haridusjuhid

2.-5. mail külastavad Raplamaad meie Leedu sõpruspiirkonna, Raseiniai rajooni haridusjuhtide 10-liikmeline delegatsioon. Delegatsiooni vastuvõtjaks on maakonna koolijuhtide ühendus.

Külaskäigu jooksul on plaanis külastada mitmeid maakonna haridusasutusi ja spordiobjekte üle terve maakonna, arutada mitmeid mõlemale poolele huvipakkuvaid haridusvaldkonna teemasid ning süvendada sõprust meie kahe piirkonna vahel.

 
 
 

Tõenduspõhine ennetus – kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju

 

Rapla maakonna kohalike omavalitsuste meeskonnad osalesid märtsis ja aprillis (5 päeva) teaduspõhise uimastiennetuse koolitusel.
Koolituse eesmärk oli anda otsusetegijatele ja poliitikakujundajatele teadmised ja vahendid tulemusliku ennetustegevuse planeerimiseks. Koolitus keskendus uimastiennetusele, kuid selle sisu laieneb ka teiste vaimse tervise probleemide ja riskikäitumise ennetusele.

 
 
 

Koolituse laiemaks eesmärgiks on tekitada valdkonnas tegutsevate inimeste seas ühtne arusaam ennetusest ja seeläbi vähendada sõltuvusainete tarvitamist ja sellega seotud probleeme. Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC)
Koolituse üheks tulemuseks oli ühine arusaam ja plaan E-sigareti populaarsuse vähendamiseks noorte seas. Tänaseks on valminud lastevanematele esitlus, mis esmakordselt viidi ellu Kohila Gümnaasiumis 18. aprillil. Omavalitsused said erinvaid materjale ja tööriistu ennetustöö planeerimiseks kohalikul tasandil.

 

Koolitoidu nõustamise ringkäigud maakonna koolides

 
 
 

Aprillis külastas maakonna koole koolitoidu nõustamise komisjon. Külastati kõiki koole, kes viimastel aastatel ei ole osalenud koolitoidu tunnustamise protsessis – kokku külastati 14 kooli.  Meeskonda kuulusid Anne Kersna, Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonna juht; Ellen Villig, Terviseameti inspektor, Age Tekku, Raplamaa Omavalitsuste Liidu kultuuri ja hariduse spetsialist ja Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist. Lisaks osalesid ka KOV esindajad. Koolitoidu nõustamise ringkäigud said alguse kakskümmend aastat tagasi.

 
 

Viimane selline kõiki koole hõlmav külaskäik toimus aastal 2015. Raportid koolidele ja omavalitsustele alles valmivad, aga kokkuvõttes võib öelda, et meie maakonna lapsed saavad kõik väga hästi süüa, omavalitsused on panustanud väga palju, et koolitoit oleks 21. sajandi vääriline. Kuigi riigi poolne koolitoidu raha - a 1 € - on väga väike ja ei ole tõusnud arvestades inflatsiooni (lisaks ka PRIA piim ja puu- ning köögivili), tehakse maksimum. Võrreldes muu maailmaga saavad Eesti lapsed hästi süüa koolis ja võrreldes Eestiga saavad Raplamaa lapsed väga hästi süüa.

 
 
 

Konkursi aasta õpetaja 2023 kandidaadid on esitatud

27. märtsiks lõppes konkursile aasta õpetaja 2023 kandidaatide esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehe kaudu. Tänaseks on ministeeriumist saadetud kõikidele maakondlikele hindamiskomisjonidele kandidaatide tutvustused. Rõõmustav on see, et tänavu on Rapla maakonnast esitatud tunduvalt rohkem kandidaate  (eelmisel aastal näiteks kokku 28, sel aastal 59) ja seda kõigis 11 kategoorias. Kõige rohkem kandidaate on lasteaiaõpetaja ja klassiõpetaja kategoorias – kummaski 12, aga hariduse sõbra kategoorias ainult 1 kandidaat. Raplamaal ei saa esitada ja välja anda õppejõu kategooriat. Raplamaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjonil seisab ees suur töö, et igas kategoorias parimad välja valida ja mai alguseks vabariiklikule hindamisele esitada. Konkursi aasta õpetaja 2023 nominendid ja laureaadid  avalikustatakse ja tunnustatakse sügisel, õpetajate päeva paiku.

 
 
 

XIII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigu Raplamaa kolonni sildid maalivad maakonna koolide lapsed kunstiõpetajate juhendamisel

 
 

Rongkäigu kujunduse konkursi võitis Silvia Välk oma tööga „Eriilmeline Raplamaa“. Üleskutsele maalida lastega koos kavandite järgi sildid reageeris maakonnast 5 kunstiõpetajat – Riin Pallon Rapla Vesiroosi Koolist, Ingrid Veiler Rapla Kesklinna Koolist, Eve Burmeister Märjamaa Gümnaasiumist, Mirjam Averin, 

 
 
 

Selve Ringmaa ja Katrin Nõu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist ja Keiu Kuresaar, kes õpetab Kehtna Kunstide Kooli Järvandi filiaalis ja Kohila Mõisakoolis.

Idee autor on õpetajatele juba oma kavandite järgi joonistamise ära õpetanud, koolid on saanud kätte värvid ja kangad ning lähipäevil läheb lastega koos värvimiseks. Sobiva kangaga toetas meid AS Wendre. Kangatükid lõikas parajaks ja ääristas ning maalimist korraldas Anne Ummalas. Maalimisraamid ning siltide puitkarkassid valmistas Vallo Unga.

 
 
 

Raplamaa Parimad Ettevõtted 2022

RAEK kutsub märkama ja tunnustama Raplamaa ettevõtteid!

 

Juba aastast 1997 alguse saanud traditsioon on praegusajal Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele, investoritele; aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele ja arengule.

Hindamise aluseks on kandidaadi 2022. aasta tegevus ja majandustulemused.

 
 
 
 

Kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, vabaühenduste esindajad, üksikisikud.

Kandidaat peab omama majandustegevust Raplamaal ning on heade töötingimustega ettevõte, arvestab oma tegevuses sotsiaalseid aspekte ja on positiivse mainega.

Konkursile esitatud ettevõttel ei tohi olla ajatamata maksuvõlga.

Äriühing või ettevõte peab olema eraomandusse kuuluv.

Ühe kandidaadi saab esitada mitmes kategoorias.

Ettepanekud koos põhjendustega palume saata Google drive ankeediga hiljemalt 12.05.2023.

Parimate väljakuulutamine toimub 15. juunil 2023 eelmise aasta võitja Äritegu 2021 Harviker OÜ valdustes.

 

Kategooriad:

Uustulnuk 2022

Väike ja Tubli 2022

Rabav Toode 2022

Raplamaa Äritegu 2022

Vana Kala 25

 

Kõikide kategooriate parimate vahel toimub ka rahvahääletus ja selgub Rahva Lemmik 2022!

 

Konkurss Raplamaa Parimaid Ettevõtted 2022 toimub koostöös järgmiste organisatsioonidega: Rapla vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Raplamaa Sõnumid, TRE Raadio, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus, Raplamaa Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal, Raplamaa Turism ja Rabav Raplamaa.

 

Täpsem info, statuut ja ankeet kandidaatide esitamiseks on leitav SIIT

 
 
 

Raplamaa Kaunis kodu 2023

 

President Konstantin Pätsi 1936. a algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. a  taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ jätkub ka 2023. a Raplamaa osaleb kaunite kodude ja objektide  üleriigilisel konkursil. Tegevuse eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit. Raplamaa Kauni kodu väljaselgitamiseks on moodustatud vastav konkursikomisjon.

 
 
 

Selleks, et valida Rapla maakonna kaunimad kodud, esitavad omavalitsused Raplamaa Omavalitsuste Liidule oma vallast 2- 4 objekti (kaunis kodu, kortermaja või ühiskondlik hoone). Loe edasi SIIT

 
 
 

 

2022 aasta tänupiknik toimus ühes aasta kaunimas koduaias – 

Kalvi Kantsi ja Helgi Sussi juures - Metsaääre tn 1, Kaerepere Kehtna vald

 

Foto: Taimo Tammik

 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee