ROLi e-infokiri nr 29

 
 

- ROLi uus juhatuse esimees on Gert Villard

- Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo 2024 ideekavandi konkurss 

- Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30-65-aastaseid naisi 

   Kampaania sõnum: “Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida” 

- Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava saavad viimast lihvi

 
 
 
 
 

ROLi uus juhatuse esimees on Gert Villard

 
 
 
 

ROLi juhatus otsustas 28. detsembril 2021 otsusega nr 1, et Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) juhatuse esimees ja aseesimees kinnitatakse aastateks 2022-2025 rotatsiooni korras ühe aasta kaupa põhimõttel, et aseesimees on järgmine esimees

Aastal 2022 oli ROLi juhatuse esimees Märjamaa valla esindaja Urmas Kristal ja aseesimees Rapla valla esindaja Gert Villard. 

 

2023 aastal on ROLi juhatuse esimees Gert Villard ja aseesimees Kehtna valla esindaja Tanel Viks. Aastal 2024 on ROLi juhatuse esimees Kehtna valla esindaja Tanel Viks ja aseesimees Kohila valla esindaja Heiki Hepner. Aastal 2025 on ROLi juhatuse esimees Kohila valla esindaja Heiki Hepner ja aseesimees Märjamaa valla esindaja Urmas Kristal.

 
 
 

Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo 2024 ideekavandi konkurss

 
 
 
 
 
 
 

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30-65-aastaseid naisi

 

Jaanuar ja veebruar on emakakaelavähi teadlikkuse tõstmise kuud ning Tervisekassa juhib tähelepanu just vähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele.

 
 
 

2023. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastatega 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 ja 1993. Kampaania sõnum “Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida” kutsub naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Täpsemalt saab lugeda SIIT 

 
 
 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava saavad viimast lihvi

 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt koos maakonna kõigi omavalitsuste, Sihtasutuse RAEK ja Raplamaa Partnerluskoguga kokku pandud Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversioon ja selle elluviimise tegevuskava 2023-2026 on läbinud esimese lugemise kõikides vallavolikogudes. Valdadel on aega 10. veebruarini sõnastada omapoolsed parandus- ja täiendusettepanekud ning edastada need ROL-le.

 

Peale täienduste ja paranduste sisseviimist on kavas võtta strateegia ja tegevuskava 17. veebruaril ROL Täiskogul vastu ning saata volikogudesse teisele lugemisele. Dokumentide heakskiitmine leiab oodatavalt aset vallavolikogude märtsikuu istungitel.

 

Strateegia ja tegevuskava on kogu menetluse aja avalikult kättesaadavad ROL kodulehel.

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee