ROLi e-infokiri nr 30

 
 

- Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp tunnustasid parimaid

- Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 

- Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede (MATA)

- Kohaliku Omaalgatuse Programm

- Märtsis külastavad Raplamaad kaks Leedu delegatsiooni

- Hariduskomisjoni rahastamisotsused

 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp tunnustasid parimaid

 
 

17. veebruaril 2023 tunnustasid Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp Kehtna Kutsehariduskeskuses 2022. aastal eriliselt silma paistnud raplamaalasi. Tänugalal “Raplamaa Tänab 2023” anti üle Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel koos maakonna kuldse vapimärgi ja rahalise preemiaga, mille pälvis AARE LEINBERG. 

Tunnustati ka kolme inimest maakonna hõbedase vapimärgiga ning rahvatervise- ja sotsiaalvaldkonna parimaid. 

 

Kõigi tunnustatavate kohta saab lugeda SIIT

 
 
 
 
 
 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026

Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt on koos maakonna kõigi omavalitsuste, Sihtasutuse RAEK ja Raplamaa Partnerluskoguga kokku pandud Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversioon ja selle elluviimise tegevuskava aastateks 2023-2026. Põhitöö tehti ära 13 temaatilises töörühmas.

Strateegia ja tegevuskava said valmis 2022. aasta lõpuks ja läbisid jaanuarikuus kõigis maakonna kohalikes volikogudes esimese lugemise. Valdade ja teiste huvirühmade poolt tehtud parandused ja täiendused viidi dokumentidesse sisse ning 17. veebruaril võttis ROL Täiskogu täiendatud dokumendid vastu.

Arengustrateegia ja tegevuskava on nähtavad ROL kodulehel ning on saadetud kõigile maakonna valdade volikogudele heakskiitmiseks märtsikuu volikogu istungitel. Eeldatavasti on maakonnal alates 1. aprillist uus arengustrateegia ja tegevuskava, mille järgi tulevikusamme seada.

 
 
 

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede (MATA)

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede (MATA) on siseriiklik regionaaltoetuste jaotamise skeem, mida rahastatakse riigieelarvest. Raplamaa Omavalitsuste Liit pani koos valdade ja maakondlike koostööpartneritega kokku 2023. aastal toetust taotlevate projektide maakondliku nimekirja. Sel aastal jagatakse Raplamaal MATA toetusi 350 000 eurot.

MATA 2023 projektide nimekirja kinnitas ROL Täiskogu 27. jaanuaril ja see edastati veebruari keskpaigas Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes korraldab taotluste edasise hindamise ja kiidab heaks maakondliku projektide nimekirja.

Sel aastal on tegevuste keskmes Kehtna piirkond. Toetust küsitakse Valtu Spordimaja kompleksi arendamiseks. Varuvariandina on laual Järvakandi klaasiklastri loomine ja arendamine.

 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Raplamaal on sel aastal võimalik jagada toetusi kokku 66 139 euro eest. Praegu ei ole veel otsustatud, kui suur summa sellest läheb käiku kevadvoorus ja kui palju raha jääb sügisesse. Selle otsuse teeb ROL Täiskogu 24. märtsil.

1. märtsil avaneb KOP 2023. aasta kevadvoor ning soovijad saavad hakata esitama taotlusi. Taotluste esitamine toimub juba tavapäraselt läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna. Taotlusi saab esitada kuni 3. aprillini. Täpsem teave ilmub nii Raplamaa Omavalitsuste Liidu kui ka Sihtasutuse RAEK veebilehtedel.

Kevadvooru üleriigilised infopäevad toimuvad veebis 7., 8., 13. ja 14. märtsil (neist 13. märtsil vene keeles).

 
 
 

Märtsis külastavad Raplamaad kaks Leedu delegatsiooni

Märtsikuu on tihe suhtlemine Raplamaa sõpruspiirkonnaga Leedust, Raseiniai rajooniga – nimelt külastavad meie maakonda lausa kaks delegatsiooni!

1.-3. märtsil väisavad Raplamaad neli inimest Raseiniai Rajoonivalitsuse Põllumajandusosakonnast. Kavas on kohtumine maakonna põllumajandustootjate ja -ametnikega, et arutada põllumajanduse valdkonna arenguid Eestis ja Leedus. Külastatakse ka kohalikke ettevõtjaid.

21.-24. märtsil saabuvad Raplamaale Raseiniai rajooni haridusjuhid. Vastuvõtjaks on seekord maakonna koolijuhtide ühendus. Sidemed Raplamaa ja Raseiniai haridusjuhtide vahel on saanud viimasel paaril aastal hoo sisse ning seekordne kohtumine on selle süveneva sõprussuhte jätkuks.

 
 
 

Hariduskomisjoni rahastamisotsused

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Raplamaa Omavalitsuste Liidu vahel sõlmitud lepingu alusel toetatakse maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ning lasteaedade õpetajate, ja üldhariduskoolide ning lasteaedade juhtide ja õpetajate professionaalset arengut ühenduste ühistegevuse kaudu ning aineolümpiaadide ja õpilasürituste läbiviimist maakonnas. Esimese vooru otsustega saab tutvuda SIIN

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee