Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024

Raplamaa arengustrateegia uus tegevuskava on jõudnud ringiga tagasi kohalike omavalitsuste volikogudesse teisele lugemisele ja kinnitamisele.

Oktoobrikuus toimunud esimese lugemise käigus täiendatud tegevuskava 2021-2024 läbis teise lugemise ja kiideti heaks 15. detsembril Märjamaa Vallavolikogus ning 16. detsembril Kehtna Vallavolikogus. Ees seisab arutelu veel 21. detsembril Rapla Vallavolikogus ja 29. detsembril Kohila Vallavolikogus.

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 hakkab kehtima peale heakskiitmist maakonna kõigis omavalitsuste volikogudes.

 
 
 
 
 

Liikuvusuuring

 

Viimase paari kuu jooksul on hoogsalt käima läinud Kohila Vallavalitsuse poolt veetav Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu koostamine.

Projekti käigus tekib kõigis Raplamaa kohalikes omavalitsustes selgem arusaam liikuvust mõjutavatest protsessidest ja erinevate otsuste võimalikest tagajärgedest.

 
 
 

Liikuvusuuring viiakse läbi Rapla maakonna kõigis neljas kohalikus omavalitsuses ning neljas maakonna suuremas asulas. Uuringut viib läbi valdkonnas kogenud Tallinna Tehnikaülikool ja see valmib hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks.

Praeguseks on TTÜ aktiivselt tegelenud tööks vajalike andmete kokkuotsimisega ning teinud novembrikuu jooksul ka mitmed intervjuud asjatundjatega. Jaanuaris viiakse läbi ulatuslik maakonna elanike küsitlus inimeste liikumisharjumuste väljaselgitamiseks.

 
 
 
 
 

Möödasõiduvõimalused Tallinn-Rapla raudteelõigul

 
 

9. oktoobril Rapla Kultuurikeskuses toimunud raudteeteemaline arutelupäeva järjena tegid Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Harjumaa Omavalitsuste Liit novembrikuus ühispöördumise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Rahandusministeeriumile, milles tegime ettepaneku võtta riigi 2021-2022 tööplaanidesse kavandada ja välja ehitada Tallinn-Rapla raudteelõigul möödasõidukohad Hagudi, Saku ja Männiku jaamades.

 
 
 

Pöördumine sai tehtud, kuna tänaseks on raudteelõigu läbilaskevõime tipptundidel ammendunud ja rongiliiklust tihendada seal enam võimalik ei ole.

Majandus- ja Kommunikatsioonimisteeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas andis vastusena teada, et möödasõiduvõimaluste rajamine Tallinna ja Rapla vahel võetakse lauale Euroopa Liidu uue eelarveperioodi (2021-2027) vahendite avanedes, kuid praegu on asjade seis EL meetmetega veel lahtine. Teine võimalus oleks Edelaraudtee AS-l ehitada raudteelõigud välja laenuraha abil.

 
 
 
 
 

Alustame Raplamaal projektiga, mis aitab komplekssete vajadustega inimesi ja nende lähedasi

 

Raplamaa kõik omavalitsused koostöös kahe perearstikeskuse ja Raplamaa Haiglaga  osalesid ühisprojektiga konkursil „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“ ning saime Raplamaa elu edendamiseks toetust Euroopa Sotsiaalfondilt. Loe edasi siit.

 
 
 
 
 

Turismiarenduses on üks uks sulgumas, kuid uut veel ei ole

 
 

2006. aastal asutasid Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa omavalitsusliidud ning MTÜ Eesti Maaturism sihtasutuse Põhja-Eesti Turism (SA PET). Neliteist aastat tegutsenud sihtasutus oleks edasi toimetanud, kuid EASi turismiarenduskeskuse plaanide järgi selliseid katusorganisatsioone alates 2021. aastast ei rahastata. SA PET nõukogu tegi 11. detsembril otsuse organisatsiooni tegevus lõpetada.

 
 
 
 

Raplas Viljandi mnt 4 asuv turismiinfokeskus (TIK) on SA RAEK hallata ja jääb teenindama nii turiste, turismiettevõtjaid ja külalisi ka 2021. aastal. TIKis töötab turismiinfospetsialist, kelle üks töövaldkond on digikanalite turismiandmehaldus.

Kuidas edasi? EAS turismiarenduskeskuse hinnangul on vaja Eestis asutada uued turismi sihtkoha arendusorganisatsioonid ehk DMOd (destination management organisation). Eestis peaks tulevikus olema viis kuni kaheksa DMOd. Raplamaa Omavalitsuste Liit on pidanud väga esialgseid läbirääkimisi, et kavandada uus turismiarendusorganisatsiooni koos Harjumaaga. Kahjuks ei ole EAS veel kinnitanud loodavate DMOde asutamistingimusi, tegutsemise põhimõtteid ja rahastamismudelit. Jääme ootama, et uus aasta toob selgust ka turismi valdkonnas.

 
 
 
 
 

Koolitoidu tunnustamine

2020. aastal tunnustati kolme kooli  märgisega “Tunnustatud koolitoit Raplamaal”- Kohila Gümnaasium, Märjamaa Gümnaasium ja Alu Kool. Oleme tänulikud kõikidele pilootprojektis osalenud koolidele! Loe edasi siit

 

Testostlemine Raplamaal

Rapla maakonnas toimus testostlemine detsembri alguses maakonna 36-s müügikohas. Testostlemise korraldas Raplamaa Omavalitsuste Liit ja tegevus toimus uimastiennetusprogrammi vahenditest.  Testostlemise viisid läbi 2 18-aastast Rapla Gümnaasiumi noort – noormees ja neiu. Loe edasi siit

 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juurde moodustati sotsiaalkaitse komisjon

 
 

Raplamaal loodi sotsiaalkaitse komisjon, kuhu kuuluvad nii omavalitsuste sotsiaalvaldkonna inimesed kui riiklike organisatsioonide esindajad, et koordineerida sotsiaalvaldkonna, lastekaitse- ja lähisuhte vägivallaga seotud koostööd. Loe edasi siit

 
 
 
 
 
 
 

ROLi täiskogu koosolek toimus 17. detsembril Skype teel ja arutluse all olid järgmised teemad: 

 • Rapla maakonna arengustrateegia tegevuskava 2021-2024
 • Rapla maakonna arengustrateegia uuendamise plaanist
 • Uuringuprojektide  käivitamine 2021
 • Maine ja kohaturunduse strateegia jätkutegevused
 • ESF spordiakadeemia koostööprojekti seis ja jätkutegevused, sh piirkondlikud kohtumised Kohilas, Märjamaal, Kehtnas ja Raplas
 • ESF projekti „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“ käivitamine
 • Koolitoidu tunnustamise konkursi tulemustest
 • Raplamaa alkoreidi tulemustest
 • Raplamaa hariduse nõukoja moodustamine 
 • Raikküla kooli arengutest 2021-2023
 • Rapla maakonna laulu ja tantsupeo 2021 korraldamine
 • PKT vahendite taotlusvoor veebruar-mai 2021
 • Turismi valdkonna arengutest 2021 (SA PET likvideerimine, TIK, DMO, uued tegevused)
 • Trükis Raplamaa koguteos III osa INIMENE
 • MATA 2021 - Raplamaa mälukeskuse rahastamine
 • Uued algatused 2021 – Andres Ehini luule preemia, noore muusiku stipendium, Noorte keskkonnakonverents jm
 • ROLi 2021 tegevuskava ja eelarve koostamise protsessist
 
 
 
 
 

Järgmised koosolekud: 

 

08. jaanuaril ROLi juhatus koosolek 

11. jaanuaril RAEKi ovaallaud

22. jaanuaril ROLi täiskogu koosolek  

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee